Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class L EUR Acc
Compartiment van Jupiter Global Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De doelstelling van het Fonds is kapitaalaanwas op de lange termijn te behalen. Het Fonds zal in aandelen en gerelateerde effecten van bedrijven beleggen die statutair gevestigd of overwegend economisch actief zijn in Europa. Alle inkomsten, toegevallen in verband met deze aandelencategorie zullen worden geaccumuleerd (d.w.z. automatisch herbelegd en weerspiegeld in de prijs van de aandelen). Het staat de Portefeuillebeheerder vrij te beleggen in ieder type van belegging, zonder referentie aan een bepaalde benchmark. Beleggers kunnen op iedere werkdag aandelen kopen en verkopen. Indien u ons opdraagt om aandelen te kopen of te verkopen vóór 13.00 (Luxemburgse tijd) op een werkdag, zullen wij de transactie op dezelfde dag uitvoeren. Indien u ons opdraagt om aandelen te kopen of te verkopen na 13.00 (Luxemburgse tijd) op een werkdag, zullen wij de transactie op de volgende werkdag uitvoeren.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 39,96
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Groei
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0260085492
Oprichtingsdatum 17/08/2001
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,72% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Jupiter Asset Management International S.A. 5, rue Heienhaff,L-1736 Senningerberg,Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg
Naam manager Mark Heslop
Aanvangsdatum van manager 01/10/2019
Totale netto activa (milj.) 1 395,87 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar4,39%28/09/2020
3 jaar8,53%28/09/2020
5 jaar7,52%28/09/2020
10 jaar10,83%28/09/2020
Sinds de lancering7,52%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-0,42
1 maand0,58
3 maanden1,60
6 maanden19,93
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-14,68%12,91%--
201911,21%7,62%2,64%5,25%
2018-2,52%10,02%4,35%-14,82%
20178,14%6,20%0,83%3,56%
2016-9,33%-3,04%1,76%-0,33%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,52%0,00%99,52%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash39,42%38,94%0,48%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
17,5614,2613,59
Sharpe Ratio
0,440,680,63
Sortino-ratio
0,601,000,93
Positieve maanden7,0022,0036,00
Negatieve maanden4,0013,0023,00
Slechtste maand-10,67-10,67-10,67
Regio's
Regio%
Eurozone63,30
Verenigd Koninkrijk19,15
Europa - ex Euro17,07
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg22,02
Financiële diensten18,76
Industrie14,92
Technologie13,00
Communicatiediensten11,88
Defensieve consumptiegoederen
8,06
Cyclische consumptiegoederen
6,89
Grondstoffen3,99
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Novo Nordisk A/S B GezondheidszorgDenmark6,46
Dassault Systemes SE TechnologieFrance6,31
RELX PLC CommunicatiedienstenUnited Kingdom6,19
BioMerieux SA GezondheidszorgFrance5,65
adidas AG Cyclische consumptiegoederenGermany5,54
Experian PLC IndustrieUnited Kingdom4,60
Deutsche Boerse AG Financiële dienstenGermany4,50
Edenred SA Financiële dienstenFrance4,42
Grifols SA A GezondheidszorgSpain4,26
Amadeus IT Group SA A TechnologieSpain4,19
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.