Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR
Compartiment van Franklin Templeton Investment Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Templeton Global Total Return Fund (het "Fonds") streeft naar een maximaal totaalbeleggingsrendement door een toename in de waarde van zijn beleggingen te bewerkstellingen, inkomsten te genereren en valutawinsten te realiseren op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in: obligaties van elke kwaliteit (waaronder obligaties van een lagere kwaliteit zoals non-investment grade-obligaties) uitgegeven door de overheid, overheidsgerelateerde entiteiten en/of vennootschappen in ontwikkelde of opkomende markten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: door hypotheek en activa gedekte effecten obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank effecten in gebreke (beperkt tot 10% van het vermogen) Het Fonds kan derivaten gebruiken voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden, die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken. De flexibele en opportunistische aard van de strategie maakt het voor het beleggingsteam mogelijk om voordeel te halen uit verschillende marktomstandigheden. Door diepgaand economisch, land- en aandelenonderzoek, inclusief een gedetailleerde risico-analyse te gebruiken, probeert het grote team van vaste inkomstenspecialisten van Franklin Templeton uit deze verschillen voordeel te halen door overal ter wereld de grootste potentiële bronnen van inkomsten, kapitaalgroei en valutawinst uit vast inkomen te identificeren en hierin te beleggen. Om beleggingsbeslissingen te nemen, gebruikt het beleggingsteam grondige onderzoeken naar de verschillende factoren die obligatieprijzen en valutawaarden kunnen beïnvloeden. Het Fonds kan inkomsten uitkeren, vóór aftrek van kosten. Hoewel hierdoor meer inkomsten kunnen worden uitgekeerd, kan dit ook leiden tot een vermindering van het kapitaal. U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in Luxemburg. De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg. Voor meer informatie over het Doelstellingen- en beleggingsbeleid van het Fonds dient u het deel "Fondsinformatie, doelstellingen- en beleggingsbeleid" te raadplegen in de meer recente prospectus van Franklin Templeton Investment Funds. De benchmark van het Fonds is de Barclays Multiverse Index. De benchmark wordt louter ter informatie vermeld en de Fondsbeheerder is niet van plan deze te volgen. Het Fonds kan afwijken van deze benchmark. Te begrijpen termen Door hypotheek gedekte effecten: Effecten waarvan de waarde en de betaling van de inkomsten worden afgeleid van het eigenaarschap van een pool onderliggende hypothecaire schulden. Door activa gedekte effecten: Obligaties waarvan de waarde en betaling van de inkomsten worden afgeleid uit een pool onderliggende activa. Hedging: Een strategie om bepaalde risico's, zoals deze komende van schommelingen in aandelenprijzen, valuta of intrestratio's, volledig of deels te neutraliseren.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Chinees beleggingsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 31/03/202025,26
Morningstar categorieObligaties Wereldwijd Flexibel
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0260870661
Oprichtingsdatum01/09/2006
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,40% waarvan 0,53% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressFranklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam managerMichael J. Hasenstab
Aanvangsdatum van manager29/08/2003
Websitewww.franklintempleton.lu
Totale netto activa (milj.)11,261.11 EUR (29/02/2020)
UCITSJa
BeheerderFranklin Templeton International Services S.à r.l.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-7.23%31/03/2020
3 jaar-4.17%31/03/2020
5 jaar-1.46%31/03/2020
10 jaar4.37%31/03/2020
Sinds de lancering6.60%31/03/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-5.68%
1 maand-5.99%
3 maanden-5.68%
6 maanden-6.69%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20193.65%0.11%-0.70%-1.07%
2018-1.23%0.64%0.60%4.08%
20173.31%-7.28%-2.03%-3.18%
2016-6.03%1.97%-1.73%16.19%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.00%0.00%0.00%
Obligatie62.86%15.89%46.97%
Cash177.02%124.00%53.02%
Overige0.01%0.00%0.01%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
9.267.808.02
Sharpe Ratio
-0.77-0.25-0.12
Sortino-ratio
-0.87-0.32-0.15
Positieve maanden7.0018.0029.00
Negatieve maanden4.0017.0030.00
Slechtste maand-6.19-6.19-6.19
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Japan (Government Of) 0% 25/02/2020Japan5.69
Japan (Government Of) 0% 10/03/2020Japan4.42
Japan (Government Of) 0% 03/02/2020Japan4.10
India (Republic of) 7.68% 15/12/2023India4.00
Mexico (United Mexican States) 6.5% 09/06/2022Mexico3.41
Mexico (United Mexican States) 7.25% 09/12/2021Mexico3.40
Japan (Government Of) 0% 10/02/2020Japan3.39
The Republic of Korea 2% 10/03/2021South Korea2.96
Japan (Government Of) 0% 06/04/2020Japan2.75
Indonesia (Republic of) 8.38% 15/03/2024Indonesia2.75
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.