Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR
Compartiment van Franklin Templeton Investment Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Templeton Global Total Return Fund (het "Fonds") streeft naar een maximaal totaalbeleggingsrendement door een toename in de waarde van zijn beleggingen te bewerkstellingen, inkomsten te genereren en valutawinsten te realiseren op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in: obligaties van elke kwaliteit (waaronder obligaties van een lagere kwaliteit zoals non-investment grade-obligaties) uitgegeven door de overheid, overheidsgerelateerde entiteiten en/of vennootschappen in ontwikkelde of opkomende markten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: door hypotheek en activa gedekte effecten obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank effecten in gebreke (beperkt tot 10% van het vermogen) Het Fonds kan derivaten gebruiken voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden, die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken. De flexibele en opportunistische aard van de strategie maakt het voor het beleggingsteam mogelijk om voordeel te halen uit verschillende marktomstandigheden. Door diepgaand economisch, land- en aandelenonderzoek, inclusief een gedetailleerde risico-analyse te gebruiken, probeert het grote team van vaste inkomstenspecialisten van Franklin Templeton uit deze verschillen voordeel te halen door overal ter wereld de grootste potentiële bronnen van inkomsten, kapitaalgroei en valutawinst uit vast inkomen te identificeren en hierin te beleggen. Om beleggingsbeslissingen te nemen, gebruikt het beleggingsteam grondige onderzoeken naar de verschillende factoren die obligatieprijzen en valutawaarden kunnen beïnvloeden. Het Fonds kan inkomsten uitkeren, vóór aftrek van kosten. Hoewel hierdoor meer inkomsten kunnen worden uitgekeerd, kan dit ook leiden tot een vermindering van het kapitaal. U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in Luxemburg. De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg. Voor meer informatie over het Doelstellingen- en beleggingsbeleid van het Fonds dient u het deel "Fondsinformatie, doelstellingen- en beleggingsbeleid" te raadplegen in de meer recente prospectus van Franklin Templeton Investment Funds. De benchmark van het Fonds is de Barclays Multiverse Index. De benchmark wordt louter ter informatie vermeld en de Fondsbeheerder is niet van plan deze te volgen. Het Fonds kan afwijken van deze benchmark. Te begrijpen termen Door hypotheek gedekte effecten: Effecten waarvan de waarde en de betaling van de inkomsten worden afgeleid van het eigenaarschap van een pool onderliggende hypothecaire schulden. Door activa gedekte effecten: Obligaties waarvan de waarde en betaling van de inkomsten worden afgeleid uit een pool onderliggende activa. Hedging: Een strategie om bepaalde risico's, zoals deze komende van schommelingen in aandelenprijzen, valuta of intrestratio's, volledig of deels te neutraliseren.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 30/07/2021 23,11
Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Flexibel
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0260870661
Oprichtingsdatum 01/09/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,41% waarvan 0,53% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette Luxembourg L-1246 Luxembourg
Naam manager Michael J. Hasenstab
Aanvangsdatum van manager 29/08/2003
Website www.franklintempleton.lu
Totale netto activa (milj.) 4 631,33 EUR (30/06/2021)
UCITS Ja
Beheerder J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-2,49%30/07/2021
3 jaar-3,95%30/07/2021
5 jaar-0,79%30/07/2021
10 jaar2,63%30/07/2021
Sinds de lancering5,36%30/07/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20210,61
1 maand-1,11
3 maanden0,17
6 maanden1,27
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20211,44%0,30%--
2020-5,68%-1,19%-5,45%-2,67%
20193,65%0,11%-0,70%-1,07%
2018-1,23%0,64%0,60%4,08%
20173,31%-7,28%-2,03%-3,18%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,00%0,00%0,00%
Obligatie72,73%0,00%72,73%
Cash166,64%139,38%27,27%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3,537,697,40
Sharpe Ratio
---
Sortino-ratio
---
Positieve maanden5,0018,0030,00
Negatieve maanden7,0018,0030,00
Slechtste maand-2,23-6,19-6,19
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Bank of Korea 0.905% 02/04/2023South Korea6,79
Japan(Govt Of) 20/12/2021Japan5,45
Korea(Republic Of) 10/12/2023South Korea5,39
United Mexican States 07/12/2023Mexico4,82
Indonesia(Rep Of) 15/07/2021Indonesia4,60
Korea(Republic Of) 10/09/2021South Korea2,90
Secretaria Tesouro Nacl 01/07/2024Brazil2,57
Argentine Republic 18/03/2022Argentina2,23
Norway(Kingdom Of) 24/05/2023Norway2,18
Indonesia(Rep Of) 15/03/2024Indonesia2,16
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.