Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

De doelstelling van het Fonds bestaat erin inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds streeft ernaar voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) en aandelen van bedrijven. Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten in financiële problemen (noodlijdende effecten). Het Fonds belegt voornamelijk in Europa. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen en is niet beperkt door een benchmark.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 23/11/2020 23,21
Morningstar categorie EUR Behoudend
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0243957239
Oprichtingsdatum 31/03/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,61% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Paul Causer
Aanvangsdatum van manager 31/03/2006
Website www.invescomanagementcompany.lu
Totale netto activa (milj.) 7 749,14 EUR (31/10/2020)
UCITS Ja
Beheerder Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar1,75%23/11/2020
3 jaar1,92%23/11/2020
5 jaar3,02%23/11/2020
10 jaar6,09%23/11/2020
Sinds de lancering5,92%23/11/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20200,87
1 maand3,20
3 maanden3,29
6 maanden9,90
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-13,56%10,36%1,78%-
20195,56%2,22%2,08%1,95%
2018-1,55%-0,65%0,33%-4,74%
20172,66%1,84%0,88%0,41%
2016-1,58%1,45%3,41%2,02%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel17,14%0,00%17,14%
Obligatie62,96%0,01%62,95%
Cash40,97%37,23%3,74%
Overige16,17%0,00%16,17%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
14,328,867,63
Sharpe Ratio
-0,070,100,36
Sortino-ratio
-0,080,130,47
Positieve maanden8,0020,0036,00
Negatieve maanden4,0016,0024,00
Slechtste maand-11,52-11,52-11,52
Regio's
Regio%
Eurozone12,17
Europa - ex Euro4,62
VS0,35
Sectorweging
Sector% van aandeel
Gezondheidszorg2,90
Industrie2,82
Financiële diensten2,47
Defensieve consumptiegoederen
2,32
Communicatiediensten1,60
Grondstoffen1,38
Nutsbedrijven1,32
Technologie0,94
Energie0,86
Cyclische consumptiegoederen
0,52
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc Ireland2,72
Germany (Federal Republic Of) 0% 11/03/2022Germany1,30
UniCredit S.p.A. 5.38% Italy1,21
Sanofi SA GezondheidszorgFrance1,00
United States Treasury Bonds 2.5% 15/02/2046United States0,93
Banco Santander, S.A. 4.75% Spain0,86
Novartis AG GezondheidszorgSwitzerland0,86
Roche Holding AG Dividend Right Cert. GezondheidszorgSwitzerland0,76
Telecom Italia S.p.A. 1.12% 26/03/2022Italy0,74
Intesa Sanpaolo S.p.A. 14/07/2022Italy0,68
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.