Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

- De doelstelling van het Fonds is een hoog niveau van inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare effecten) en aandelen van bedrijven in Europa. - Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten die in financiële nood verkeren (noodlijdende effecten). - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van financiële derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds is een actief beheerd fonds met gemengde activa en een flexibele blootstelling aan zowel aandelen van bedrijven als schuldinstrumenten, waarbij de benchmark, 45% ICE BAML Euro High Yield Index (Total Return), 35% Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) & 20% MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return), wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Aangezien de benchmark een geschikte graadmeter voor de beleggingsstrategie is, is het waarschijnlijk dat sommige aandelen/emittenten van het Fonds tevens worden vertegenwoordigd in de benchmark. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid om af te wijken van de wegingen en daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Raadpleeg het gedeelte In het verleden behaalde resultaten hieronder, waar indien relevant een benchmark wordt weergegeven. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 30/07/2021 24,46
Morningstar categorie EUR Behoudend
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0243957239
Oprichtingsdatum 31/03/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,62% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy Luxembourg L-1855 Luxembourg
Naam manager Paul Causer
Aanvangsdatum van manager 31/03/2006
Website www.invescomanagementcompany.lu
Totale netto activa (milj.) 7 726,28 EUR (30/06/2021)
UCITS Ja
Beheerder Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar9,83%30/07/2021
3 jaar4,12%30/07/2021
5 jaar3,96%30/07/2021
10 jaar6,14%30/07/2021
Sinds de lancering6,01%30/07/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20214,17
1 maand0,25
3 maanden1,58
6 maanden4,31
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20211,96%1,92%--
2020-13,56%10,36%1,78%5,10%
20195,56%2,22%2,08%1,95%
2018-1,55%-0,65%0,33%-4,74%
20172,66%1,84%0,88%0,41%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel18,34%0,00%18,34%
Obligatie57,98%0,00%57,98%
Cash43,43%36,96%6,47%
Overige17,21%0,00%17,21%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
5,719,317,59
Sharpe Ratio
1,980,560,67
Sortino-ratio
9,400,740,91
Positieve maanden8,0024,0038,00
Negatieve maanden3,0011,0021,00
Slechtste maand-0,94-11,52-11,52
Regio's
Regio%
Eurozone13,02
Europa - ex Euro4,25
Verenigd Koninkrijk0,66
VS0,41
Afrika0,00
Sectorweging
Sector% van aandeel
Financiële diensten2,97
Industrie2,79
Gezondheidszorg2,71
Defensieve consumptiegoederen
2,22
Communicatiediensten1,57
Technologie1,56
Grondstoffen1,54
Cyclische consumptiegoederen
1,15
Nutsbedrijven1,09
Energie0,74
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc Ireland2,24
UniCredit S.p.A. 5.38% Italy1,36
Germany (Federal Republic Of) 0% 11/03/2022Germany1,00
Banco Santander, S.A. 4.75% Spain0,99
Sanofi SA GezondheidszorgFrance0,87
Roche Holding AG GezondheidszorgSwitzerland0,83
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38% 15/03/2023Germany0,73
Telecom Italia S.p.A. 1.12% 26/03/2022Italy0,73
United States Treasury Bonds 2.5% 15/02/2046United States0,68
Italy (Republic Of) 0.95% 15/03/2023Italy0,64
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.