Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR
Compartiment van Schroder International Selection Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Doelstellingen en beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de opkomende markten in Azië. Beleggingsbeleid Het fond belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit opkomende markten in Azië. Het fonds kan direct beleggen in Chinese B-aandelen en Chinese H-aandelen en kan minder dan 30% van zijn vermogen beleggen in Chinese A-aandelen via de Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds kan ook contanten houden. Benchmark Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Asia Net TR. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. Frequentie van de handel U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/01/2021 53,11
Morningstar categorie Aandelen Azië excl. Japan
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0248172537
Oprichtingsdatum 17/03/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,86% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam manager Louisa Lo
Aanvangsdatum van manager 09/01/2004
Website www.schroders.com
Totale netto activa (milj.) 5 172,14 EUR (31/12/2020)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar30,48%22/01/2021
3 jaar14,25%22/01/2021
5 jaar20,11%22/01/2021
10 jaar11,05%22/01/2021
Sinds de lancering8,97%22/01/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202110,32
1 maand14,34
3 maanden20,96
6 maanden30,09
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-17,87%20,51%9,03%15,82%
201913,85%-3,18%1,31%9,39%
2018-0,36%3,09%-3,53%-5,73%
201712,87%2,81%2,53%6,05%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,00%0,00%99,00%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash2,02%1,03%1,00%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
27,1520,4818,17
Sharpe Ratio
1,260,640,95
Sortino-ratio
2,251,041,62
Positieve maanden8,0022,0040,00
Negatieve maanden4,0014,0020,00
Slechtste maand-14,23-14,23-14,23
Regio's
Regio%
Azië - opkomend58,76
Azië - ontwikkeld34,22
Verenigd Koninkrijk2,50
Eurozone2,12
Australazië1,41
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie26,67
Cyclische consumptiegoederen
21,26
Financiële diensten17,72
Grondstoffen9,01
Communicatiediensten8,36
Industrie7,34
Energie2,96
Gezondheidszorg1,66
Defensieve consumptiegoederen
1,40
Vastgoed1,38
Nutsbedrijven1,23
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Samsung Electronics Co Ltd TechnologieSouth Korea8,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan6,34
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyclische consumptiegoederenChina4,16
Tencent Holdings Ltd CommunicatiedienstenChina3,06
Mediatek Inc TechnologieTaiwan2,75
China Life Insurance Co Ltd Class H Financiële dienstenChina2,67
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H Financiële dienstenChina2,40
Sands China Ltd Cyclische consumptiegoederenMacao2,13
Prada Spa Cyclische consumptiegoederenItaly2,12
Housing Development Finance Corp Ltd Financiële dienstenIndia2,11
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.