BlackRock Global Funds - European Value Fund A2
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft. De term Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Value Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 30/07/2021 79,39
Morningstar categorie Aandelen Europa Large Cap Waarde
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0072462186
Oprichtingsdatum 08/01/1997
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,81% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Brian Hall
Aanvangsdatum van manager 30/11/2010
Website www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.) 1 033,42 EUR (30/06/2021)
UCITS Ja
Beheerder -

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar33,20%30/07/2021
3 jaar5,96%30/07/2021
5 jaar5,73%30/07/2021
10 jaar8,33%30/07/2021
Sinds de lancering5,88%30/07/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202114,12
1 maand1,90
3 maanden4,28
6 maanden15,85
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20217,75%3,94%--
2020-24,22%15,76%0,85%16,69%
201911,73%0,50%1,36%6,66%
2018-3,12%-0,11%-2,23%-14,57%
20175,53%-0,06%2,38%-1,51%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel98,56%0,00%98,56%
Obligatie0,01%0,00%0,01%
Cash1,70%0,27%1,43%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
22,0820,8617,02
Sharpe Ratio
1,380,380,46
Sortino-ratio
4,900,570,70
Positieve maanden8,0022,0035,00
Negatieve maanden3,0013,0024,00
Slechtste maand-4,83-17,34-17,34
Regio's
Regio%
Eurozone54,91
Verenigd Koninkrijk21,80
Europa - ex Euro19,39
VS2,47
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie23,43
Financiële diensten19,50
Gezondheidszorg14,71
Nutsbedrijven11,11
Cyclische consumptiegoederen
7,60
Grondstoffen5,54
Energie5,43
Technologie4,98
Communicatiediensten3,85
Defensieve consumptiegoederen
2,41
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Sanofi SA GezondheidszorgFrance3,89
TotalEnergies SE EnergieFrance3,80
Compagnie de Saint-Gobain SA IndustrieFrance3,62
Enel SpA NutsbedrijvenItaly3,34
Siemens AG IndustrieGermany3,32
BNP Paribas Act. Cat.A Financiële dienstenFrance3,22
Capgemini SE TechnologieFrance3,16
AstraZeneca PLC GezondheidszorgUnited Kingdom3,11
Rio Tinto PLC GrondstoffenUnited Kingdom3,08
Schneider Electric SE IndustrieFrance3,06
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.