NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR
Compartiment van NN (L) (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde bedrijven moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' (Best-in-Class) zijn. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de benchmark MSCI World NR. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 448,34
Morningstar categorie Aandelen Large-Cap Wereldwijd Groei
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0119216553
Oprichtingsdatum 07/07/2000
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,80% waarvan 0,90% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address NN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Naam manager Hendrik-Jan Boer
Aanvangsdatum van manager 01/04/2004
Website https://www.nnip.com
Totale netto activa (milj.) 2 413,06 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar23,50%28/09/2020
3 jaar13,85%28/09/2020
5 jaar12,10%28/09/2020
10 jaar11,05%28/09/2020
Sinds de lancering2,93%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/202013,87
1 maand-1,27
3 maanden7,78
6 maanden35,25
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-13,10%24,25%--
201915,75%3,62%4,52%8,01%
2018-5,12%7,96%4,69%-13,46%
20174,81%-0,14%0,50%2,86%
2016-5,28%2,33%2,98%5,54%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel96,27%0,00%96,27%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash0,91%0,02%0,89%
Overige2,84%0,00%2,84%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
22,1517,3914,93
Sharpe Ratio
1,430,810,79
Sortino-ratio
2,561,281,28
Positieve maanden9,0026,0038,00
Negatieve maanden2,009,0021,00
Slechtste maand-10,51-10,51-10,51
Regio's
Regio%
VS67,49
Europa - ex Euro13,97
Eurozone11,46
Japan1,93
Verenigd Koninkrijk0,84
Australazië0,57
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie20,76
Financiële diensten17,11
Gezondheidszorg16,72
Defensieve consumptiegoederen
11,95
Cyclische consumptiegoederen
9,68
Communicatiediensten9,03
Industrie7,99
Grondstoffen1,90
Energie1,15
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States6,27
Amazon.com Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States5,41
Alphabet Inc A CommunicatiedienstenUnited States4,19
Visa Inc Class A Financiële dienstenUnited States3,43
Adobe Inc TechnologieUnited States3,34
UnitedHealth Group Inc GezondheidszorgUnited States3,20
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland3,20
Thermo Fisher Scientific Inc GezondheidszorgUnited States3,02
S&P Global Inc Financiële dienstenUnited States2,98
Adyen NV TechnologieNetherlands2,97
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.