HSBC Global Investment Funds - Euro Bond AC
Compartiment van HSBC Global Investment Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het doel is kapitaalgroei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het Fonds zal normaal gezien minstens 90% van zijn vermogen beleggen in obligaties van hoge kwaliteit (soorten schuldbewijzen) of vergelijkbare effecten die zijn uitgedrukt in euro. Het Fonds zal doorgaans beleggen in obligaties of vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen of bedrijven. Het Fonds kan beleggen in effecten uit welk land dan ook. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare effecten (CoCo’s). Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in ABS’en (door vermogen gedekte effecten) en MBS’en (door hypotheken gedekte effecten). Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen, inclusief andere fondsen van HSBC. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het Fonds kan ook gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden of voor efficiënt portefeuillebeheer (bv. om risico's of kosten te beheren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren). De referentievaluta van het Fonds is EUR. De referentievaluta van deze aandelencategorie is EUR. Het Fonds wordt actief beheerd en volgt geen benchmark. Het Fonds heeft een intern of extern doel ten opzichte van een referentiebenchmark, Bloomberg Barclays Euro Aggregate. De Beleggingsadviseur zal naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de referentiebenchmark op basis van strategieën voor actief beleggingsbeheer en specifieke beleggingsmogelijkheden. Er wordt verwacht dat een aanzienlijk percentage van de beleggingen van het Fonds zal bestaan uit onderdelen van de referentiebenchmark. Hun wegingen kunnen echter aanzienlijk afwijken van die van de referentiebenchmark. De afwijking van het rendement en de wegingen van de onderliggende beleggingen van het Fonds in vergelijking met de benchmark wordt gemonitord ten opzichte van, maar niet beperkt tot, een gedefinieerd bereik. De inkomsten worden herbelegd. U kunt uw belegging verkopen op de meeste werkdagen. Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 28/09/2020 29,15
Morningstar categorie Obligaties EUR Gediversifieerd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0165129312
Oprichtingsdatum 04/04/2003
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,45% waarvan 0,38% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. C/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A. 16, BOULEVARD D'AVRANCHES LUXEMBOURG Luxembourg L-1160 Luxembourg
Naam manager Jean-Philippe Munch
Aanvangsdatum van manager 22/04/2008
Website http://www.assetmanagement.hsbc.com
Totale netto activa (milj.) 160,68 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder HSBC France, Luxembourg Branch

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-0,34%28/09/2020
3 jaar2,41%28/09/2020
5 jaar2,28%28/09/2020
10 jaar3,46%28/09/2020
Sinds de lancering4,13%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20201,92
1 maand0,83
3 maanden1,58
6 maanden4,19
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-2,57%2,95%--
20192,61%2,90%2,53%-2,24%
20180,06%-0,81%-0,74%0,55%
2017-0,70%0,52%0,48%0,39%
20163,05%1,84%1,12%-2,67%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,00%0,00%0,00%
Obligatie96,35%5,69%90,66%
Cash13,60%5,36%8,25%
Overige1,16%0,07%1,10%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
5,824,013,68
Sharpe Ratio
-0,200,600,66
Sortino-ratio
-0,250,860,97
Positieve maanden6,0019,0033,00
Negatieve maanden5,0016,0026,00
Slechtste maand-4,46-4,46-4,46
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Netherlands (Kingdom Of) 4% 15/01/2037Netherlands3,16
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 04/07/2028Germany2,80
European Investment Bank 2.75% 15/09/2025Supranational2,69
Belgium (Kingdom Of) 4.5% 28/03/2026Belgium2,45
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 04/07/2034Germany2,20
Italy (Republic Of) 4.75% 01/08/2023Italy1,80
AXA Home Loan SFH 0.01% 16/10/2029France1,79
Italy (Republic Of) 3.75% 01/09/2024Italy1,78
Germany (Federal Republic Of) 4% 04/01/2037Germany1,75
Italy (Republic Of) 1.5% 01/06/2025Italy1,63
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.