NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
Compartiment van NN (L) Patrimonial (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Dit fonds is een dakfonds (fonds van fondsen) dat voornamelijk belegt in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en obligatiefondsen. Ook andere financiële instrumenten kunnen worden aangewend om de beleggingsdoelstellingen te realiseren. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een beleggingsprofiel van 50% in euro's uitgedrukte obligaties (benchmark Barclays Euro Aggregate) en 50% wereldwijde aandelen (benchmark MSCI World Net). Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan deze samengestelde benchmark. Wij leggen de nadruk op een stabiele vermogensgroei. Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Selectie binnen en tussen aandelen en obligaties (2) Selectie in een gevarieerde set van NN Investment Partners-beleggingsfondsen (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer. U kunt uw belang in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten herbeleggen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 1 880,09
Morningstar categorie EUR Neutraal - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0119195963
Oprichtingsdatum 23/12/1977
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,44% waarvan 0,72% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres NN Investment Partners BV Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag Den Haag 2509 LL Netherlands
Naam manager Siu Kee Chan
Aanvangsdatum van manager 30/06/2008
Website https://www.nnip.com
Totale netto activa (milj.) 1 600,22 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar15,76%24/09/2021
3 jaar7,81%24/09/2021
5 jaar6,18%24/09/2021
10 jaar7,70%24/09/2021
Sinds de lancering4,89%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20219,09
1 maand-0,81
3 maanden2,11
6 maanden5,40
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20214,74%2,45%--
2020-10,69%10,47%3,09%4,60%
20197,39%2,53%2,96%1,82%
2018-2,46%2,74%1,72%-6,79%
20171,27%-1,14%0,73%2,01%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel42,95%0,00%42,95%
Obligatie57,62%27,38%30,24%
Cash22,91%6,47%16,44%
Overige12,68%2,30%10,38%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
4,879,027,35
Sharpe Ratio
3,040,940,94
Sortino-ratio
41,011,421,44
Positieve maanden9,0026,0037,00
Negatieve maanden3,0010,0023,00
Slechtste maand-0,32-8,09-8,09
Regio's
Regio%
VS21,30
Eurozone4,08
Azië - opkomend3,36
Europa - ex Euro3,15
Japan3,11
Verenigd Koninkrijk2,64
Azië - ontwikkeld2,55
Australazië0,92
Canada0,70
Latijns-Amerika0,45
Europe - opkomend0,35
Afrika0,20
Midden-Oosten0,14
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie8,09
Financiële diensten7,48
Cyclische consumptiegoederen
5,23
Gezondheidszorg4,86
Industrie4,65
Communicatiediensten3,76
Defensieve consumptiegoederen
3,29
Grondstoffen2,16
Energie1,41
Nutsbedrijven1,02
Vastgoed0,99
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z 9,78
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.