Top 5 Gemengde fondsen

Deze fondsen beleggen in zowel aandelen, obligaties, cash en/of vastgoed. De fondsenbeheerder past de verhoudingen in het fonds aan naargelang de beursomstandigheden. Deze gemengde fondsen (mixfondsen) schommelen iets minder dan pure aandelenfondsen.
  • Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
  • U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.