Top 5 Duurzame fondsen

Uit ons fondsenaanbod vindt u een lijst van fondsen die beantwoorden aan de strenge selectiecriteria van BEAMA, de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze fondsen houden in hun beheer rekening met de drie dimensies van duurzaamheid: milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur.
  • Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
  • U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.