Beleggingsplan Kapitalisatie

MeDirect heeft deze Beleggingsplannen samengesteld zodat u efficient en makkelijk zou kunnen beleggen. Deze portefeuille bevat enkel kapitalisatiefondsen. De opbrengsten worden automatisch herbelegd met als doel aangroei van uw kapitaal. Beleg nu in één stap in deze gediversifieerde portefeuille.

Jaar

ICB (Instelling voor Collectieve Belegging)
Totaal bedrag
Weging

  •  Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
  •  U moet de KIID en prospectus te lezen en te beoordelen voordat u overgaat tot een belegging in deze fondsen. De KIID vat de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds samen.
Initieel belegd bedrag
Totale maandelijkse bijdragen
Totaal over de ganse periode

Beleggen in financiele markten en effecten brengt risico’s met zich mee. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De belegging kan in waarde dalen en beleggers kunnen een deel of hun gehele belegging in het fonds verliezen.

Bij de opmaak van deze simulatie, werd geen rekening gehouden met uw beleggingsprofiel. De modelportefeuilles kunnen enkel worden aangekocht op een ‘execution-only’ basis; beleggingsorders zullen niet getoetst worden aan uw individueel beleggingsprofiel.